Protokol devlet törenlerinde, diplomatik / resmi ilişkilerde, günlük hayatta usul ve şekil yönünden uyulması gereken kurallardır. Bu kurallara uyulmaması resmi ilişkilerimizde, sosyal hayatımızda olumsuz etki meydana getirir.

Bu sebeple herkesin, özellikle de kamuda görevli personelin bu kuralları bilmesi, içselleştirmesi ve uygulaması resmi ilişkilerimiz ve sosyal hayatımız açısından büyük önem arzetmektedir.

Protokolün önemli amaçlarından biri öndegelme sırasını saptamak ve titizlikle uygulamaktır. Devlet yetkililerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, örgütlenmiş tüm sosyal grupların kendi aralarında izledikleri protokol sırasına öndegelim denilmektedir. Öndegelme sıraları milli geleneklere, mevzuata, uluslar arası anlaşmalara, uluslar arası yerleşik uygulama kurallarına göre düzenlenmektedir.

Protokol, özel ilişkilerimizde olduğu kadar resmi temaslarımızda da, saymayı ve saydırmayı, sevmeyi ve sevdirmeyi belli kurallar çerçevesinde, doğal ve içten geldiği intibasını vermek şeklinde, karşılıklı anlayış havası içinde gerçekleştirebilmektir. Bu her şeyden önce, uygar bir vatandaş olmanın da şartıdır.

Yönetimde protokol, bir anlamda “Resmi Görgü Kuralları” demektir.