16/03/2016 gün ve 29655 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince saatler 27/03/2016 Pazar günü saat: 03.00’ ten itibaren bir saat ileri alınacağından, 28/03/2016 Pazartesi gününden itibaren İlimiz dahilinde mesai saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 100. maddesi gereğince aşağıda görüldüğü gibi düzenlenmiştir. Bazı Kurum ve Kuruluşlar için Özel Kanun, Tüzük ve Talimatla tespit edilmiş olan Çalışma Saatlerinin Uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır. 
 
        Kamuoyuna duyurulur.
                                                                      
MESAİ SAATLERİ
 
Sabah                                             Öğle Tatili                                    Öğleden Sonra  
 
08.30 -  12.30                                12.30 – 13.30                                   13.30 – 17.30