Karapürçek, Sakarya ilinin bir ilçesidir.
Marmara Bölgesi'nde, Sakarya İline bağlı bir ilçe olan Karapürçek, doğusunda Akyazı ilçesi, batısında Sakarya Merkez, güneybatısında Geyve ilçe sınırları ile çevrilidir. Sakarya'nın güneydoğusunda yer alan ilçe toprakları engebeli bir arazi yapısına sahip olup güney kısmı ovadan oluşmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 84 m.dir. İlçe Marmara ve Karadeniz iklimi özelliklerini taşır. Kışlar bol yağışlı ve az soğuk, yazlar ise sıcak geçer. İlçe doğal bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir. İlçe topraklarının %65'i ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda gürgen, meşe, kayın, kızılçam ve karaçam ağaçları bulunmaktadır.

İlçemizin ekonomisi tarıma dayalıdır. Halkımızın % 80 inin geçim Kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçemizde son yıllarda tavuk kümesçiliği gelişmiş ve broiller ırkı tavuk yetiştirilmeye başlanmıştır. Yine son yıllarda başlayan holstein ırkının ıslah çalışmaları projeleri çerçevesinde melez hayvan ırkının holstein ırkına dönüştürülmesi neticesinde gerek besicilikte, gerekse süt üretiminde büyük artışlar kaydedilmiştir. Süt inekçiliğinin % 80 ı holstein ırkıdır. İlçemizdeki tarım kuru şartlarda yapılmaktadır.
Karapürçek ilçesi Sakarya ilinin en eski nahiyesidir. Kuruluş tarihi belli olmamakla birlikte Bizanslılar zamanında büyük yerleşme yerlerinden birisi olduğu kabul edilmektedir. İlçenin İlkçağ tarihi ile ilgili yeterli ve kesin bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Sakarya ili ile aynı tarihe sahip olduğu sanılmaktadır. Buna göre; M.Ö. III. yüzyılda başlayan Bithynia Krallığının egemenliği M.Ö. I. yüzyıldaki Roma yönetimine kadar sürmüştür. Bizanslıların Optimation Theması'nın sınırları içerisindeki Sakarya bölgesi zaman zaman Arap istilalarına uğramıştır. XI. yüzyılın sonlarında Selçuklulardan Artuk Bey'in buradaki Bizanslıları yenmesi ile yöre Selçukluların eline geçmişse de 1072'de yeniden Bizanslılar yöreye hakim olmuşlardır. Bunun ardından 1097'de Haçlıların, Danişmendlilerin, Anadolu Selçuklularının ve İznik'te merkezi kurulan Nicaia İmparatorluğunun yönetimine girmiştir. Konuralp ve Akçakoca tarafından 1324'te Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Karapürçek isminin Rumca 'Pıcak' kelimesinden türemiş olduğu ve rivayetlere göre Bizanslılar zamanında Karabıçaklı adında üç kardeşin doğuda Küçücek, kuzeyde Küçükkarapürçek ve güneyde Büyükkarapürçek köylerini paylaşarak yerleştikleri. O zaman ilçemizin adının Büyükkarapürçek olarak geçtiği ilçemizin adının, zaman içerisinde 'Pürçek' manasında Büyükkarapürçek olarak yaygınlaşarak günümüzde KARAPÜRÇEK ismini almıştır.
İlçenin yerli halkı TÜRKMEN (bazılarına göre manav) adı verilen halktan oluşmakta iken, çeşitli göç hareketleri sonucunda Kafkasya, Karadeniz, Kuzey Irak ve Balkanlar'dan vatandaşlarımız gelerek yerleşmişlerdir.